Kingscote Airport, Kingscote, Australia (KGC, YKSC)