Yemelyanovo Airport, Krasnoyarsk, Russia (KJA, UNKL)